Pielgrzymki Dziękczynne do Włoch

Opublikowano dnia 23.05.2014 13:29

Kanonizacja stulecia - wyniesienie Jana XXIII i Jana Pawła II  na ołtarze już za nami.
 
Za pośrednictwem naszego biura wyjechało do Rzymu kilka tysięcy pielgrzymów z Polski, USA, Kanady, Brazylii i Anglii.

Parafiom i stowarzyszeniom, których parafianie nie mogli uczestniczyć w Kanonizacji polecamy się z pomocą przy organizacji pielgrzymek dziękczynnych do Rzymu.